Italian Gelato Concept

Học làm kem với nguyên liệu kem ngon nhất

Xem thêm

GELATO MADE IN TURIN SINCE 1942

26 Liền kề 14 Mậu Lương, Hà Nội - 0931 811 888

Xem thêm

SET UP DẠY LÀM KEM TƯƠI VÀ KEM GELATO

26 Liền kề 14 Mậu Lương, Hà Nội - 0931 811 888

Xem thêm

Bạn muốn học làm kem, Cafe ?

VUAKEM luôn đồng hành cùng bạn

Xem thêm

Bạn không có nhiều thời gian để học?

VUAKEM mở lớp dạy 3 ca tất cả các ngày trong tuần

Xem thêm

Liên hệ

For all prices
FOOD & EQUIPMENT
LUONG THI PHUONG
Menmot DIRECTOR
Send email to Us
Email:
Content:

 

   

VUA KEM

18/11 Thai Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam
26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam
024 3906 8888
0916 819 888
vuakem@vuakem.com
www.vuakem.com, www.tadavina.comn

TADAVINA CO., LTD

26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam

MST: 0107 466 001

Tel: 024 6689 1111 - Hotline: 0915 883 888

Email: tadavina@tadavina.com - Website: tadavina.com

PAYMENTS:
Vietcombank Bank, Branch of Hanoi, Acount No: 069 1000 886 001

TADAVINA CO., LTD

26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam

MST: 0107 466 001

Tel: 024 232 11111 - Hotline: 0931 811 888

Email: tadavina@tadavina.com

Website: tadavina.com, vuakem.com

PAYMENTS:
Vietcombank, Branch of Hanoi, No: 069 1000 886 001

Giới : 0912 115 188
Dũng : 0919 135 288
Anh : 0918 235 188
Tuyết: 0931 811 888
Tuyết : 0932 819 888
Tuấn : 0986 883 888
Phương : 0915 883 888
Phương : 0987 181 661
Tuấn : 0916 819 888
Đông : 024 3906 8888
Dũng : 024 66 89 1111
Giới : 024 232 11111