Australian and Italian ice cream

Học làm kem với nguyên liệu kem ngon nhất

Xem thêm

Bạn muốn học làm kem, pha chế?

VUAKEM luôn đồng hành cùng bạn

Xem thêm

Bạn không có nhiều thời gian để học?

VUAKEM mở lớp dạy 3 ca tất cả các ngày trong tuần

Xem thêm

Liên hệ

For all prices
FOOD & EQUIPMENT
Nguyen Thi Hong Tham
CAMARDO COFFEE BEAN
Send email to Us
Email:
Content:

 

   

VUA KEM

18/11 Thai Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam
26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam
024 3906 8888
0916 819 888
vuakem@vuakem.com
www.vuakem.com, www.tadavina.comn

TADAVINA CO., LTD

26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam

MST: 0107 466 001

Tel: 024 6689 1111 - Hotline: 0915 883 888

Email: tadavina@tadavina.com - Website: tadavina.com

PAYMENTS:
Vietcombank Bank, Branch of Hanoi, Acount No: 069 1000 886 001

TADAVINA CO., LTD

26LK14 Mau Luong, Hadong, Hanoi, Vietnam

MST: 0107 466 001

Tel: 024 232 11111 - Hotline: 0931 811 888

Email: tadavina@tadavina.com

Website: tadavina.com, vuakem.com

PAYMENTS:
Vietcombank, Branch of Hanoi, No: 069 1000 886 001